Assalamu’alaikum wr. Wb

Yang saya hormati Kepala Pustekom, Bp./ibu pengurus Asosiasi Pengembang Teknologi Pembelajaran Indonesia baik pusat maupun wilayah, serta Bp./ibu yang hadir di ruangan ini.

Ijinkan saya memandu doa dengan cara agama islam, bagi penganut agama selain islam mohon menyesuaikan diri.

‘Audzubilahiminasyaitonirojim…

Bismillahirohmanirohim…

Allohuma sholiwasalim ala sayidina Muhammadin wa’ala alihi Muhammad

Alhamdulillahirobil alamin…

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiratmu ya Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang engkau berikan sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Ya Allah ya Rohman ya Rohim…. Ataa rahmat dan kasih sayangmu ya Allah… Pada hari ini dalam rangkaian simposium regional pengembang teknologi pendidikan tahun 2018 dan pelantikan pengurus wilayah, kami segenap pengurus dan anggota APTPI telah dapat memilih dan menetapkan kembali ketua umum APTPI.

Ya Allah ya wahid… Bimbinglah para pengurus APTPI baik pusat maupun wilayah agar senantiasa istiqomah di jalan Mu dan mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan AD/ART APTPI. Kuatkan hati dan iman kami dalam mengmban amanah yang telag engkau titipkan.

Ya Allah ya alim… Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan.  Tunjukanlah kepada kepada kami yang benar kelihatan benar dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya, tunjukanlah kepada kami yang salah kelihatan salah dan berikanlah kekuatan iman kepada kami sehingga mampu untuk menjauhinya.

Ya Allah ya ghofar… Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru dan para pejuang khususnya pejuang pendidikan ya Allah…

Ya Allah ya Mujib… Perkenankanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Robana atina fisunya khasanah, wafil akhiroti khasanah wa qina adzabanar….

Subhana robika robil izati ama yasifun walhamdulillahi robil alamin.